Board logo

標題: 地腳線 [打印本頁]

作者: jacobchong    時間: 2008-5-31 22:21     標題: 地腳線

請問地腳線中藏電線,是否確實?如蒙回答,先行謝謝!
作者: deefong    時間: 2008-5-31 22:23     標題: 回復 #1 jacobchong 的帖子

Yes, You are right
作者: UFO    時間: 2008-5-31 22:27     標題: 回復 #2 deefong 的帖子

no. only TV and Broadband line. Power line thr conduit.
作者: jacobchong    時間: 2008-5-31 22:29     標題: 回復 #2 deefong 的帖子

請問你是不是打開地腳線看?
作者: jacobchong    時間: 2008-5-31 22:32     標題: 回復 #3 UFO 的帖子

請問你是不是打開地腳線看過?
作者: jacobchong    時間: 2008-5-31 22:41     標題: 地腳線

忘記講聲謝謝 。UFO,deefon。
作者: WINSON12    時間: 2008-5-31 22:46

原帖由 jacobchong 於 2008-5-31 22:41 發表
忘記講聲謝謝 。UFO,deefon。今天睇打開過黎睇! 電話線/ 天線/ LINK線是藏於地腳線內的( 肯定)smiley (12)
作者: jacobchong    時間: 2008-5-31 22:52     標題: 回復 #7 WINSON12 的帖子

電線是否都在裡面?謝謝。
作者: garylai    時間: 2008-5-31 23:41

Yes, 打開睇過, 電線藏於地腳線lower part, 電話線/天線 藏於地腳線uppper part. Middle is no cable wiring inside.
作者: rc48    時間: 2008-6-1 01:11

有冇相可睇睇. thx
作者: jacobchong    時間: 2008-6-1 19:31     標題: 回復 #9 garylai 的帖子

Thank you so much.
作者: CYL    時間: 2008-6-1 22:15

原帖由 rc48 於 2008-6-1 01:11 AM 發表
有冇相可睇睇. thx


x 2..
作者: s996181    時間: 2017-11-13 00:08

x 3..
作者: Byron99    時間: 2017-11-13 09:30

[attach]14056[/attach]

[attach]14057[/attach]
作者: s996181    時間: 2017-11-17 16:03

Thanks~~
歡迎光臨 相聚@MetroTown - 香港都會駅討論區 (http://www.hkmetrotown.com/) Powered by Discuz! 7.2